citynature.eu

Lönn

Höstens färgfläck

Menu
Karta

Lönnen, närmare bestämt skogslönnen, valdes genom folkomröstning till Helsingfors symbolväxt år 1996. Den är ett vanligt stadsträd, som blommar vackert i maj och flammar upp i oktober. Av lönnarna är största delen rymlingar från odlingar, då de har planterats i alléer, gårdstrådgårdar och i små gårdar sedan urminnes tider, varefter de spridits. Ursprungliga naturenliga lönnar växer också i Helsingfors. De största lönnarna växer i Malmgård.

Lönnens frön, ”näsorna”, är föda för ekorrar och skogsmusen. Under den tidiga vintern mumsar domherrarna på lönnens frön.