Linnalooduse kompass

Kallahdenharju, foto Jussi Helimäki
Maarjamäe loopealne, foto: Tallinna Keskkonnaamet