citynature.eu

Skanslandet

Vild natur och historia

Foto Teemu Saloriutta

Naturen på Skanslandet och Kungsholmen fick utvecklas på egen hand i årtionden mellan den aktiva militärhistorien och öppnandet för allmänheten.

Läs mer
Dammen sedd från Alexandersbatteriet © Teemu Saloriutta
Service och rutter

Noggrannare ruttbeskrivningar och områdets serviceutbud hittar du på denna webbsida eller i kartfunktionen i sidans högra övre hörn.

Läs mer
Strutbräken © Helsingfors stads materialbank, Margit Jensen
Historia

Alla större öar utanför Helsingfors har varit stängda militäröar. Skanslandet, som sköts av Forststyrelsen, öppnades för allmänheten år 2016.

Läs mer
Flygbild av Skanslandet från år 1952 © Helsingfors stadmuseum, Volker von Bonin
Menu
Karta