citynature.eu

Nybondas

Östra Helsingfors största och mångsidigaste friluftsområde

Nybondas i morgonljus © Teemu Saloriutta

Med stränder, skog, myrar och ängar är Nybondas perfekt för utflykter. På området finns även ett område med odlingslotter, Skata gård och gamla fritidsbostäder. Skata gård har en kåta med eldstad som är öppen för allmänheten under helgerna.

Läs mer
Glosjöar i Nybondas © Teemu Saloriutta
Service och rutter

Noggrannare ruttbeskrivningar och områdets serviceutbud hittar du på denna webbsida eller i kartfunktionen i sidans högra övre hörn.

Läs mer
Fyrfläckad trollslända (Libellula quadrimaculata) © Helsingfors stads materialbank, Seppo Laakso
Historia

Helsingfors stad köpte Nybondas som friluftsområde år 1953. Nordsjö anslöts till Helsingfors stad först 1966. Området namngavs 1967 efter gården Nybondas.

Läs mer
Nybondas år 1970 © Helsingfors stadsmuseum, Simo Rista
Menu
Karta