citynature.eu

Nybondas

Östra Helsingfors största och mångsidigaste friluftsområde

Nybondas år 1970 © Helsingfors stadsmuseum, Simo Rista
Helsingfors stad köpte Nybondas som friluftsområde år 1953. Nordsjö anslöts till Helsingfors stad först 1966. Området namngavs 1967 efter gården Nybondas.

Det har funnits bosättning på området sedan 1600-talet. I slutet av 1800-talet byggdes här flera värdefulla fritidsbostäder, såsom Villa Meriharju, som ritades av Selim A. Lindqvist och Villa Vuosanta, som ritades av arkitektbyrån Gesellius-Lindgren-Saarinen. Villa Meriharjus och Villa Vuosantas trädgårdar har ett betydande trädgårdshistoriskt värde.

Skata gård mitt på området är ett kronohemman från 1700-talet. Gården gick i arv från generation till generation. Innehavaren betalade skatt för gården. Skata gård anslöts till Nordsjö gård i slutet av 1800-talet. Den nuvarande huvudbyggnaden är från 1800-talet. Av de övriga gamla byggnaderna finns en stenladugård, en timrad bod och två uthus kvar.

Keskustalli, Finlands äldsta ridskola, verkade på Skata gård från mitten av 1950-talet till 1970-talet. En flock hästar strövade då omkring på ängarna och många Helsingforsungdomar lärde sig rida på sommarläger här. Ryttarna och hästarna brukade också bada i havet.

Åren 1996–2010 bodde konstnären Miina Äkkijyrkkä på Skata gård med sina östfinska lantraskor. Åren 2011–13 användes gården av Finlands Settlementstiftelse för ridterapi. År 2017 inledde Sininauhaliitto Vihreä Veräjä – hyvinvointia luonnosta-verksamhet på gården. På gården finns en kåta, vars eldstad får användas av vandrare under helgerna.

Från 1860-talet och framåt förstärktes fästningen Sveaborg genom att nästan alla större öar utanför Helsingfors övertogs av militären. Under första världskriget byggdes många nya befästningar. Mitt på Skataudden finns en kanonbunker som byggdes av ryssarna år 1917. Denna befästning var den enda sjöförsvarsbasen på fastlandet.

De fyra kanonerna hann aldrig monteras på plats, utan blev kvar på stranden. På stranden nordväst om batteriet fanns en brygga för transport av förnödenheter, en betongfabrik och en barack för ett par hundra arbetare. Kanonbatteriet skulle försvara Helsingfors mot attacker österifrån över havet. Batteriets mittersta del har rivits för att ge plats för vägen som leder till tomterna, men i övrigt är konstruktionen ganska välbevarad.

Uutela Pitkälahti 1910 Pastori Björklundin talo

Långviken intill Skataudden, tidigt 1900-tal. Bild Helsingfors stadsmuseum, fotograf okänd.

 

 

Menu
Karta