citynature.eu

Nybondas

Östra Helsingfors största och mångsidigaste friluftsområde

Vandrare på Skatauddens spets © Teemu Saloriutta

Nybondas naturstig är formad som en åtta och består av två olika slingor. Som mobilextra finns en rutt till Skatauddens spets. Till rutten hör texter som kan läsas på mobilkartan eller skrivas ut ur originalbroschyren. Du kan gå stigarna i den ordning du vill.

Skogs- och ängslandskap

Rutten är cirka 2,5 kilometer lång. Rutten är markerad i terrängen med symboler och grönvita band. Rutten är markerad med ljusblått på mobilkartan. Rutten är lättframkomlig.

Uutelan luontopolku, kuva Jan Salonen.

Foto Jan Salonen.

Glosjöar och strandängar

Rutten är cirka 1,5 kilometer lång. Rutten är markerad i terrängen med symboler och grönvita band. Rutten är markerad med grönt på mobilkartan. Rutten är i huvudsak lättframkomlig med innehåller korta avsnitt med spångar.

Rutten löper delvis genom ett naturskyddsområde, där man får röra sig fritt förutom under våren och sommaren 1.4–1.8, då man måste hålla sig på de utmärkta stigarna och spångarna. Endast markerade stigar är tillåtna på cykeln. Det är förbjudet att fiska i skyddsområdet.

Uutelan kluuvit, kuva Teemu Saloriutta.

Foto Teemu Saloriutta.

Den dolda Skataudden

Rutten är cirka 2 kilometer lång. Rutten och kontrollpunkterna är inte utmärkta i terrängen. Rutten är markerad med ljusrött på mobilkartan. I slutet av rutten finns svårframkomliga klippor som blir mycket hala vid regn.

Retkeilijät Skatanniemen kärjessä, kuva Teemu Saloriutta

Foto Teemu Saloriutta.

Menu
Karta