citynature.eu

Nybondas

Östra Helsingfors största och mångsidigaste friluftsområde

Glosjöar i Nybondas © Teemu Saloriutta
Med stränder, skog, myrar och ängar är Nybondas perfekt för utflykter. På området finns även ett område med odlingslotter, Skata gård och gamla fritidsbostäder. Skata gård har en kåta med eldstad som är öppen för allmänheten under helgerna.

I den mångsidiga, nästa naturliga skogen i den sydvästra delen av Nybondas finns en naturstig och kokskjul. Kokskjulen ligger alldeles vid havet vid Notudden och Uddvarpet. Strandområdet är både vackert och geologiskt värdefullt.

Det enda skyddade området i Nybondas är för närvarande Rataudden, som fredades 1993. På Rataudden finns havsstrandängar och lagunvikar i olika storlekar, som bildats till följd av landhöjningen. Vassen och de skyddade vikarna erbjuder utmärkta boplatser för många sjöfåglar. På området trivs även åkergrodor, paddor, salamandrar och många olika arter av trollsländor.

Till Skataudden kan man ta sig längs en väg genom området med fritidsbostäder. Från udden öppnar sig fantastiska vyer, och de vidsträckta klipporna imponerar. Mitt på Skataudden finns en kanonbunker från första världskriget.

”På Skatauddens klippor står man ansikte mot ansikte med havet, och vattnet är oftast klart”.

Kaarina, 60 år

Rudträsk är ett våtmarksområde som tidigare var en sjö. Det ligger nordväst om Skata gård. I Rudträsks skogar trivs många olika typer av tickor, även sällsynta sådana, flera fladdermusarter och gråspettar. Nybondasmossen är en imponerande våtmark i naturligt tillstånd.

I Nybondas planeras tre nya naturskyddsområden: Nybondas skog, Skataudden och Rudträsk, som skulle anslutas till det befintliga skyddsområdet på Rataudden.

 

Menu
Karta