citynature.eu

Centralparken

En skog som klyver Helsingfors mitt i tu

Urskog © Jussi Helimäki

Centralparken är ett nästan tio kilometer långt, skogigt grönområde som löper i nord-sydlig riktning. Det börjar alldeles nära centrum i Dal och slutar vid Helsingfors norra gräns i Tomtbacka vid Vanda å.

Läs mer
Centralparken i vinterskrud © Helsingfors stads materialbank, Matti Miinalainen
Service och rutter

Noggrannare ruttbeskrivningar och områdets serviceutbud hittar du på denna webbsida eller i kartfunktionen i sidans högra övre hörn.

Läs mer
Tickor i lundarna vid Långforsen © Jussi Helimäki
Historia

Centralparken i Helsingfors fick sin början genom en plan uppgjord av arkitekten Bertel Jung år 1911, som omfattade Tölöviken med omgivning. Området kring Tölöviken räknas ofta till Centralparken, men officiellt börjar Centralparken i Dal och fortsätter norrut till stadsgränsen vid Vanda å.

Läs mer
Månsas skidstuga 1971 © Helsingfors stadsmuseum, Constantin Grünberg
Menu
Karta