citynature.eu

Centralparken

En skog som klyver Helsingfors mitt i tu

Centralparken i vinterskrud © Helsingfors stads materialbank, Matti Miinalainen
Centralparken är ett nästan tio kilometer långt, skogigt grönområde som löper i nord-sydlig riktning. Det börjar alldeles nära centrum i Dal och slutar vid Helsingfors norra gräns i Tomtbacka vid Vanda å.

Det mångsidiga området är ett mycket populärt friluftsområde och tjänar för många även som en lugn cykelrutt till arbetsplatsen. Centralparkens natur är mångsidig – där finns gamla granskogar, lundar, fält och ängar.

”När jag dyker in i skogen på skidor glömmer jag bort att jag är i huvudstaden.”

Annika, 44 år

På de olika typerna av växtplatser i Centralparken finns även sällsynta växtarter och om vårarna en rik blomsterprakt. De gamla skogarna erbjuder bra miljöer för olika tickor. Det faktum att flygekorren har slagit sig ner i området vittnar om skogarnas mångfald. Området har också ett mångsidigt fågelbestånd.

I parkens norra del finns flera naturskyddsområden: Långforsens backlund, urskogsområdet i Tomtbacka, Nackböle arboretum, strandlunden vid Grotens fors och Vanda åbrink. Lunden vid Grotens fors omfattas även av det nationella skyddsprogrammet för lundar. I Tomtbackaområdet planeras även två nya skyddsområden: Tomtbackalunden och Svedängsskogen. I Månsas finns Månsas hassellund, som är skyddad som naturtyp.

Vid Månsas friluftsstuga startar en drygt tre kilometer lång naturstig som löper genom Månsas urnlund. Nära Månsas friluftsstuga finns också en begravningsplats för djur, där bland annat president Paasikivis hund vilar. I Britas idrottspark mitt i Centralparken kan man utöva många olika idrottsgrenar.

I Nackböle arboretum i Tomtbacka kan du bekanta dig med träden genom informationstavlor och en Känn träden -stig.

Menu
Karta