citynature.eu

För utvecklare

Kuva Teemu Saloriutta

Naturrutterna i Helsingfors och Tallinn på denna sida kan användas via gränssnittet

Citynature.eu erbjuder ett öppet REST API-gränsnitt, genom vilket applikationsutvecklare kan använda den information om Helsingfors och Tallinn som finns på webbplatsen.

Webbplatsens innehåll i sin helhet kan inte användas via gränssnittet, men för varje objekt finns färdiga ruttförslag och ruttpunkter, som kan användas. Rutterna har olika teman (geologisk stig, naturstig för barn, fenomeninlärningskontroller som lämpar sig för undervisningsbruk etc.) som beskrivs i ruttpunkternas innehåll.

Helsingfors stad förbehåller alla rättigheter till bilder av Helsingfors, och Tallinns stad rättigheterna till alla bilder av Tallinn. Bilderna som erbjuds genom gränssnittet får enbart användas för meddelanden och kommunikation som gäller den naturstig som bilden berör. Användning av bilderna för detta ändamål är gratis för användaren. Det är förbjudet att använda eller överföra bilden för andra ändamål. När bilderna används är man absolut förpliktad att nämna källan och fotografen.

Innehållet för objekten i Helsingfors finns på finska, svenska, engelska och estniska. Innehållet för objekten i Tallinn finns på finska, engelska, estniska och ryska.

 

Tekniska instruktioner

Platsernas gränssnitt finns på adressen: https://citynature.eu/api/wp/v2/places

För att få stadens platser i gränssnittet måste man ange parametern cityid, som är ifrågavarande stads ID.

Exempelvis Helsingfors stads platser på finska fås med begäran: https://citynature.eu/api/wp/v2/places?cityid=5

Begäran till gränssnittet returnerar som svar:

  • Platsens ID
  • platsens rubrik
  • platsens URL i tjänsten citynature.eu
  • Platsens rutter
  • Platsens ruttpunkter

Beskrivningar av platsens ruttpunkter i html-form

 

Städernas gränssnitt

Städernas ID kan hämtas i gränssnittet https://citynature.eu/api/wp/v2/cities. För att få ID:t på rätt språk måste parametern lang anges i gränssnittet. Till exempel: https://citynature.eu/api/wp/v2/cities?lang=sv

Alternativen för lang-parametern är:

fi (finska)

en (engelska)

et (estniska)

sv (svenska)

ru (ryska)

 

Rekommenderade applikationer som stödjer gränssnittet