citynature.eu

Skanslandet

Vild natur och historia

Dammen sedd från Alexandersbatteriet © Teemu Saloriutta
Naturen på Skanslandet och Kungsholmen fick utvecklas på egen hand i årtionden mellan den aktiva militärhistorien och öppnandet för allmänheten.

Det rekordstora antalet arter på Skanslandet och Kungsholmen visar hur människan och naturen kan leva sida vid sida. En del arter har dragit nytta av vallarna och fälten som hållits öppna av människan, andra av murbruket som ökar kalkhalten i jorden.

Rygggubben, sandvitan och en icke flygkunnig virvelart (Trachyphloeus scabriculus) hör till de arter som kommit till ön tillsammans med ryska soldater. Till arvet efter ryssarna hör också de ståtliga lindarna som planerades för att påminna om moder Ryssland.

Den mångsidiga floran, de tusen fjärilsarterna och de många fladdermusarterna berättar om de fantastiska livsbetingelserna på ön. Med tanke på framtiden är det viktigt att besökarna förstår hur unik naturen är och håller sig på stigarna.

”Det känns som om man är på ett längre skärgårdsäventyr.”

Kirsi, 44 år

Skanslandet är en oslagbar utsiktsplats, där man kan spana ut över havet, intilliggande Sveaborg och hela Helsingfors. Hundratals talkoarbetare har under årens lopp deltagit i vården av kulturarvets natur.

 

Den som vill utforska Skanslandet och Kungsholmen måste följa vissa rutter. Information om Skanslandet samt broschyr och karta finns på Forststyrelsens webbplats utinaturen.fi.

Menu
Karta