citynature.eu

Kattfot

En ljusröd filttass

Kattfot (c) Tero Linjama, some rights reserved (CC BY-NC)
Menu
Karta

Kattfoten hör till familjen korgblommiga växter. Arten förekommer särskilt i norra och östra Finland. I norr växer den till och med på fjällen. Den är en sällsynt växt i Helsingfors, och har bara hittats på tre ställen (1998). Den växer på torra och öppna hedar, ängar och klippor. Dylika miljöer har vuxit igen och minskat kraftigt på grund av övergödning. Kattfoten räknas i Finland som en nära hotad art.