citynature.eu

Ask

Känns igen på de svarta knopparna

Ask © Teemu Saloriutta
Menu
Karta

Asken (Fraxinus excelsior) växer i lundar och föredrar kalkhaltig jord. Den är en imponerande syn om våren och sommaren med sin skira grönska. Om hösten är den vackert gul. Även när den inte har blad är den lätt att känna igen på sina svarta knoppar. Askens blad slår ut senare än många andra lövträd. Askvirket är hårt och segt.

Saarni Vallisaaressa, kuva Teemu Saloriutta.

Ask på Skanslandet, foto Teemu Saloriutta.