citynature.eu

Öring

En uthållig vandrare

Menu
Karta

Öringen är en präktig laxfisk, som klarar sig bra även i små bäckar. En del av öringarna lever livet ut i bäckar, där de på grund av den knappa näringen förblir småväxta. En del vandrar till havs, där de växer till sig och blir präktiga fiskar på flera kilo, som sedan återvänder efter några år för att leka i sin hembäck. Öringen har lidit av att man dämt upp åar, och är nuförtiden en mycket utrotningshotad art. I Helsingfors har man arbetat hårt, och även lyckats, för att upprusta bäckar så att de lämpar sig för deras lek.

Hagabäcken (tidigare Rutibäcken) är Helsingfors mest urbana öringsbäck, vars topp finns i Månsas. Öringen har också återvänt till Östra centrum-området till Svartbäcken. Man har också lyckats få öringen att föröka sig i Rutiåns nedre lopp genom att restaurera bäcken. Man har planterat öringar i dessa bäckar när de varit små.

Öringen är fredad, men man får fånga utplanterade fiskar. Deras fångstmått är 50 cm och i Gammelstadsforsen 60 cm (enligt 2020 års regler). Utplanterade fiskar känns igen av att deras fettfena har klippts.