citynature.eu

Taimen

Sinnikäs vaeltaja

Helsingin kaupungin aineistopankki. Lauri Asanti.
Menu
Map

Taimen on komea lohikala, joka elää hyvin pienissäkin puroissa. Osa taimenista jää elämään puroihin, jolloin ne niukalla ravinnolla eläen jäävät pienikokoisiksi sinteiksi. Osa lähtee merivaellukselle, kasvaa komeiksi useampikiloisiksi kaloiksi, jotka palaavat muutaman vuoden merivaelluksen jälkeen kutemaan kotipuroonsa. Taimen on jokien patoamisesta kärsinyt ja nykyään äärimmäisen uhanalainen laji, jonka hyväksi Helsingissä on tehty paljon onnistuneita hoitotöitä kunnostamalla puroja niiden kudulle sopivaksi.

Haaganpuro (entinen Mätäpuro) on Helsingin urbaanein taimenpuro, jonka latvat ovat Maunulassa. Taimen on palannut myös Itäkeskuksen tienoon Mustapurolle. Taimen on saatu puroa kunnostamalla lisääntymään myös Mätäjoen alajuoksulla. Taimenia on poikasina istutettu näihin puroihin.

Taimen on rauhoitettu, mutta istutuskaloja saa pyytää, niiden alamitta on 50 cm ja Vanhankaupunginkoskessa 60 cm (vuoden 2020 säännöt). Istutuskalat tunnistaa siitä, että niiden rasvaevä on poistettu.