citynature.eu

Trädkrypare

En klättrande småfågel

Trädkrypare © Eero Haapanen
Menu
Karta

Trädkryparen (Certhia familiaris) är en muslik fågel som inte sitter på trädens grenar som de flesta andra fåglar, utan på stammen som hackspettarna. Den klättrar från roten till kronan därifrån den sedan kastar sig ut och seglar ner till roten på nästa träd.

Den lever på spindlar och insekter som den hittar i springor i trädets bark. Man lägger märke till trädkryparen genom dess gnisslande läten, varav det mest märkbara är serien sri-sri-sri. Under vårvintern kan man höra dess klara, korta sångstrof, som påminner om blåmesens och i någon mån om lövsångarens: ti-ti-ti-tititititititi-ti-ti-tyit.

Trädkryparen häckar i stammar som spruckit i stormar och ofta även mellan stammen och den lossnade barken på döda träd. För att boet inte ska glida ner stöds det alltid av ett lager grova grankvistar. I Helsingfors häckar trädkryparen i alla skogsområden där det finns gamla och döda träd samt vindfällen.

Puukiipijä

Trädkryparen, foto Jussi Helimäki.