citynature.eu

Porr

Roniv väikelind

Porr © Eero Haapanen
Menüü
Kaart

Porr (Certhia familiaris) on hiirt meenutav lind, kes ei istu okstel nagu linnud tavaliselt, vaid hoiab rähnide kombel vastu puutüve. Ta ronib puudel tüvest ladvani, kust liugleb tiibadel järgmise puu juurele.

Porr otsib toiduks koorepragudes liikuvaid ämblikke ja putukaid. Lindu märgatakse tänu tema läbilõikavatele häältele, millest kuuldavaim on resoluutne “tsii tsii tsii”. Kevadtalvel kuuleb tema heledat lühikest laulufraasi, mis meenutab toonilt sinitihast ja veidi salu-lehelindu: “tsi tsi tsitsitsi tsittit-sirr-tui”.

Porr pesitseb tormiga murdunud puutüvedes ja sageli surnud puu eemaldunud koore ja tüve vahel. Et pesa alla ei vajuks, on selle kõige alumiseks toeks alati kiht töötlemata kuuseoksi. Porr pesitseb Helsingis kõigil metsaaladel, kus on vanu ja surnud puid ning tuulemurdu.

Puukiipijä

Porr, foto Jussi Helimäki.