citynature.eu

Avasta Tallinna loodust

Vaade vanalinnale Rocca al Marest, foto: Tallinna Keskkonnaamet
Menüü
Kaart
Sorteeri
Raskusaste
Aastaaeg
Tegevused
Muu
Loodusalad

Tallinn on väga rikkaliku maastiku ja loodusega, kus võib kohata mujal Euroopas haruldaseks muutunud taimi ja loomi. Siinsele elurikkusele panevad aluse asukoht Läänemere rannikul, maastike mitmekesisus (klint, rannik, luited, metsad, loopealsed, niidud, sood, mageveekogud jne) ning sellest lähtuv elupaikade mosaiiksus. Samuti on säilinud mitmed suured ökoloogiliselt toimivad rohealad, mida kasutavad paljud liigid (linnud, nahkhiired, tolmeldajad) rändekoridoridena. Rohkem teavet Tallinna linnaloodusest on leitav veebilehel Linnaloodus