citynature.eu

Õpetajale

Foto Teemu Saloriutta.

Elustiku uuringud Tallinnas

Interregi Kesk-Läänemere programmi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel viidi projektis „NATTOURS – jätkusuutlikud loodusrajad linnades, kasutades uusi IT-lahendusi“ 2016. aastal läbi mitmed elustiku uuringud. Uuringute eesmärk oli parandada teadmisi elustikurühmade kohta projekti kolmel fookusalal Tallinnas ning kasutada saadud andmeid loodusteadlikkuse tõstmisel ning erinevate infomaterjalide koostamisel ja info jagamisel.

 

Ökosüsteemiteenuste uuring Tallinnas

Interregi Kesk-Läänemere programmi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel viidi projektis „NATTOURS – jätkusuutlikud loodusrajad linnades, kasutades uusi IT-lahendusi“ viidi 2016.-2018. aastal läbi ökosüsteemiteenuste uuring. Uuringu põhieesmärk oli teada saada, milliseid ökosüsteemiteenuseid (peamiselt kultuurilisi ökosüsteemiteenuseid) pakuvad Tallinna haljasalad (edaspidi ka rohealad) üldiselt, NATTOURS’i fookuses olevad alad ja elanike kodulähedased haljasalad.

 

Elurikas linn

Linnaelustiku käsiraamat, mis annab ülevaate elurikkusest linnalooduses. Raamatus tutvustatakse peamisi asulates elutsevaid loomarühmi ja -liike ning selgitatakse viimaste elupaiganõudeid ja tähtsust inimesele.

 

eLoodus

NatureGate eLooduse abil saab heita pilgu eluslooduse põnevasse maailma ning õppida tundma sadu Eestile omaseid looma-, taime- ja seeneriigi esindajaid. Liike saab otsida nii eesti- kui ladinakeelse liiginimetuse, süstemaatilise registri ja liigi esitähe järgi. Kõik liigid on varustatud liigikirjeldustega ning kvaliteetsete loodusfotodega. Lisaks on võimalik kuulata loodushääli ning sisestada (ja uurida) vaatlusandmeid.

 

Keskkonnakompass

Keskkonnakompass toetab koolide ja looduskeskuste koostööd ning muudab lihtsaks koosluste ja liikide tundmaõppimise. Õppevahend seob ühtseks tervikuks digitaalse õppekeskkonna, õppetöö ainetundides ning õuesõppe looduskeskuses.  Keskkonnakompassis on ka metoodiline juhend ja tööleht õpetajale.

 

Avastusrada

Veebilehel leidub mitmeid nutikaid radu, mida õuesõppes kasutada: nii koolide rajad õppetöös kasutamiseks kui ka keskkonnahariduskeskuste rajad külastajatele.

 

Keskkonnaharidus.ee

Keskkonnaharidus.ee vahendab infot keskkonnahariduse võimalustest Eestis. See on abiliseks õpetajatele ja loodushuvilistele, pakkudes infot looduskeskuste,
õppeprogrammide ja õppematerjalide kohta.

 

Keskkonnaharidust pakuvad Tallinnas järgmised programmid ja loodusmajad:

Aegna Loodusmaja

Tallinna Botaanikaaia Loodusmaja

Nõmme Noortemaja Loodusmaja

Lehola Keskkonnahariduskeskus

Roheline Kool