citynature.eu

Svarta backen

Huvudstadsregionenens värdefullaste frodiga lund

Gammal kanonväg © Teemu Saloriutta

I Svarta backen finns många stigar, och Helsingfors stad preparerar skidspår i området under goda snövintrar.

Svarta backens stig

Stigen genom skogen är 2,5 km lång. Till rutten hör texter som kan läsas på mobilkartan. Varken kontrollerna eller rutten är utmärkta i terrängen. Delar av rutten löper längs en bred motionsväg, men i skogen är stigen ställvis smal. Var mycket försiktig i närheten av grottorna och klyftorna, eftersom det inte finns skyddsräcken i terrängen. Stenblock kan lossna från grottornas tak och löpgravarnas väggar, så låt bli att gå in i dem. Var och en rör sig i terrängen på egen risk. Barn bör inte släppas utanför stigen ensamma i närheten av grottorna.

Rotko Mustavuoressa, kuva Teemu Saloriutta.

Foto Teemu Saloriutta.

Menu
Karta