citynature.eu

Svarta backen

Huvudstadsregionenens värdefullaste frodiga lund

Strutbräken i Svarta backen © Jussi Helimäki
Svarta backen omfattas av det nationella programmet för skydd av lundar och hör till Europeiska unionens Natura 2000-nätverk.

Växtligheten i Svarta backens lundar är mycket mångsidig, eftersom områdets berggrund innehåller rikligt med mineraler som krävande växter drar nytta av. Befästnings- och grävarbetena har också bidragit till att kalk och näringsämnen har frigjorts. I berget mitt i Svara backen finns löpgravar från tiden för första världskriget och tre stora uthuggna grottor.

”För mig är Svarta backen en plats där man kan hitta sällsynta blommor om våren, cykla i skogen om sommaren, plocka svamp om hösten och åka skidor om vintern.”

Sinikka, 51 år

I Svarta backens lundar sjunger grönsångare, härmsångare och svarthättor. Även den mindre flugsnapparen, järpen och orren trivs i skogarna, som tillåts utvecklas naturligt. I skogar av detta slag bildas även rötträ, som bland annat tickor behöver. I området finns ett mångsidigt bestånd av tickor, bland dem sällsynta arter såsom vaddporing och veckticka.

 

Menu
Karta