citynature.eu

Smedjebacka-Tali

Grön naturförort

Teemu Saloriutta

 

Smedjebacka och Tali är fulla av värdefulla natur- och historieobjekt.

Befästningarna i Batteribackens klippor är en av de bäst bevarade exemplen av Helsingfors befästningskedja.

Batteribacken hör till naturskyddsprogrammet. Den kommande fredningen avser bevara den värdefulla mångfalden i växtligheten och fornminnena. På Batteribackens krön kan man hitta särskilt mångsidig ängsväxtlighet, som utmärks av till exempel den regionalt utrotningshotade vanliga kattfoten.

I Talitrakten omringas Rutiån av fina lundar och madkärr. I närheten av koloniträdgården berikas miljön av traditionell växtlighet tillsammans med mäktiga planterade lönnar, skogsalmar och askar. Området är värdefullt med tanke på dess fågelbestånd, och här trivs såväl fladdermöss som humlor. Tack vare den rikliga mängden rötträd är Taliområdet också utmärkt för tickor.

Även flygekorrar har blivit en allt mer vanlig syn i Smedjebacka och Tali områden, där de kan hitta tillräckligt med håliga trän, och näring. Läs mer om de olika arterna och om historien!

 

 

”Jag går, cyklar, joggar eller skuffar min 90-åriga granne Sirkkas rollator varje dag längs Smedjebackas krokiga stigar. Utan de här stigarna kunde vare sig jag eller ”urinvånaren” Sirkka småprata och njuta av skogens dofter och komma ihåg tiden när Sirkka flyttade till Smedjebacka med sin familj.”

Invånare i Smedjebacka, Viva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu
Karta