citynature.eu

Kallviksudden

En åsudde och sanddyner under vattnet

Kallvik strandäng © Jussi Helimäki

Kallviksuddens naturstig

En naturstig som förevisar strandängarna och undervattensbankarna. Rutten är utmärkt med ljusblått på mobilkartan.

Ulkoilija tähyää merelle, kuva Teemu Saloriutta.

Foto Teemu Saloriutta.

Menu
Karta