citynature.eu

Gammelstadsfjärden

En fågeloas mitt i Helsingfors

Ängsbräsma vid spången © Eero Haapanen.

Runt Gammelstadsfjärden finns många friluftsrutter och stigar. På mobilkartan visas två tillgängliga ruttalternativ.

Stigen Naturens sköte, tillgänglig

Stigen är cirka 1 kilometer lång. Längs rutten finns tio kontroller med uppgifter, varav åtta är tillgängliga. Rutten är markerad med ljusrött på mobilkartan. Rutten är lättframkomlig.

Kuva Leena Junnila

Foto Leena Junnila

Spångstig till Fårholmen, tillgänglig

Rutten är 2,4 kilometer lång. Den tillgängliga spångstigen leder till en tillgänglig fågelplattform. Intill den finns även ett fågeltorn. Kontrollerna är inte utmärkta i terrängen. Rutten och kontrollerna är utmärkta med ljusblått på kartan.

Foto Sanna Elijoki

Foto Sanna Elijoki

Fenomeninlärningskontroller för grundskolor och gymnasier

Fenomeninlärningskontrollerna kan användas som hjälp för fenomeninlärning eller exempelvis som program under en temadag. På startplatsen, som är utmärkt med svart på kartan, läser man upp fenomenalternativen och deras färgkoder. Tips för läraren: För läraren.

Foto Leena Junnila

Foto Leena Junnila

Menu
Karta