citynature.eu

Gammelstadsfjärden

En fågeloas mitt i Helsingfors

Gammelstadsfjärden sedd från Fårholmens fågeltorn © Jussi Helimäki
Gammelstadsfjärdens läge mitt i huvudstaden, dess tillgänglighet via allmänna transportmedel samt den mångsidiga naturen, i synnerhet det stora antalet fågelarter, gör den till en pärla bland stadsnaturobjekten.

Vik-Gammelstadsfjärden är det största naturskyddsområdet i Helsingfors och omfattar 326 hektar. År 2016 utvidgades området ytterligare, då klibbalslunden på Borgnäset och Mölyläs skogar anslöts till de skyddade områdena.

Gammelstadsfjärdens fågelvatten hör till Natura 2000-nätverket. Gammelstadsfjärden och Bredviken i Esbo utgör tillsammans ett Ramsar-område, som enligt internationella avtal är ett viktigt, skyddat våtmarksområde.

På Borgnäset finns många olika livsmiljöer: frodiga, lövträdsdominerade klibbalslundar, strandängar och vassbestånd. I Borgnäsets strandskog, som länge fått växa naturligt, har man kartlagt fantastiska 56 tickarter och 99 arter av skinnsvampar.

Över 300 fågelarter har påträffats vid Gammelstadsfjärden. I strandskogarna lever den mindre hackspetten och näktergalen, och bland vassen citronärlan, säv- och rörsångaren samt vårt lands största bestånd av skäggmesar.

Borgnäset är även ett värdefullt kräl- och groddjursområde. Det är ett av de få områden i Helsingfors där åkergrodan har påträffats.

Fårholmens stugområde erbjuder fladdermössen lämpliga platser att gömma sig dagtid och att föröka sig. Det stora beståndet av fladdermöss på Fårholmen och intilliggande Granholmen består av nordfladdermöss, vattenfladdermöss, mustaschfladdermöss och brunlångöron.

Från Fårholmens fågeltorn kan man observera gråhägerns häckning på Klobben på andra sidan viken. Vikens talrika vattenfåglar samt vadarna som letar mat i dyn syns också väl. Runt viken finns sex fågeltorn, fyra tillgängliga fågelplattformar och ett fågelgömsle.

”Världens bästa spång.”

Ella, 5 år

På Borgnäset finns den tillgängliga stigen Naturens famn, som bjuder på många upplevelser. Spången till Fårholmen gjordes tillgänglig år 2017 som en del av ett EU-finansierat projekt.

Under den tid på året då marken inte är frusen får man endast röra sig längs stigarna i det vassbeväxta området.

Mer information om Gammelstadsfjärdens natur finns på adressen www.vanhankaupunginlahti.fi.

Menu
Karta