citynature.eu

Kadrioru park

Ajalooline linnapark

Jaapani aed, foto: Tõnu Laasi
Kuula teksti

Kadrioru park on Tallinna esinduspark, mis on olnud avalik loomisest saati. Pargi erinevates osades on võimalik näha iseloomulikke pargikujundusvõtteid: 18. sajandist regulaarpark, 19. sajandist looduspark ja 20. sajandist rahvapark. Kõige uuem lisandus aastast 2011 on Jaapani aed pargi Kirde tiigi ümber.

Kadrioru park on väga liigirikas, sest siin leidub erinevaid kasvukohatüüpe, sh arurohumaad, loopealsed ja plaatlood. Kadrioru pargis on leitud 200 soontaimeliiki ning siin kasvab üle 300 taksoni puid ja põõsaid. Siin on leitud ka 5 harvaesinevat taimeliiki: lodu-teeleht, alpi nurmikas, aas-koldkaer, võsa-konnatatar ja ümaraviljane kortsleht. Kaitsealustest taimeliikidest kasvavad siin II kaitsekategooriasse kuuluv alpi nurmikas ja III kaitsekategooria liik roosa merikann.

Linnalooduse erilise näitena elutseb pargis 7 liiki nahkhiiri, olles Põhja-Eesti üks liigirikkam nahkhiirte suvine koondumispaik. Pargis asuvad ka poegimiskolooniad. Kõik nahkhiireliigid on Eestis looduskaitse all, mistõttu on parki paigaldatud varjekastid, kuhu nad saavad vajadusel peituda.

Kadrioru park on Tallinna parkidest üks linnurikkamaid. Siin pesitseb igal aastal sadu linnupaare 30–40 linnuliigist. Kõige rohkem linde pesitseb rikka alusmetsaga klindiäärsel alal, kus on üks Tallinna kõrgemaid lindude pesitsustihedusi. Pargi linnustik koosneb peamiselt inimest vähepelgavatest liikidest. Kõige arvukamad pesitsejad on metsvint, hallrästas, rasvatihane, hakk ja musträstas. Erinevad linnuliigid ehitavad pesi eri paikadesse, näiteks oksakaenaldesse, puuõõnsustesse ning varjulistesse kohtadesse maapinnal ja põõsastes.

Kadrioru pargis leidub hulgaliselt loodusväärtusi. Silmapaistvaimaks pinnavormiks pargis on Lasnamäe paekallas, mis on osa Põhja-Eesti klindist. Paekallas esineb kahe astanguna. Ülemine astang on 10–15 m kõrge ja suures osas kaetud varikaldega, millel kasvab laialehine puistu. Alumine astang, 3–5 m kõrge, on kulutatud liivakividesse ning kaetud kvaternaari setetega. Pargi kirdenurgas asub 5–6 m sügavune Hundikuristik, mille on paekaldasse uuristanud veerohke oja. Kuristiku alguses on kuni 2,5 m kõrgune väike juga.

Menüü
Kaart