citynature.eu

Vårärt

Sätter färg på skogarna om våren

Vårärt © Helsingfors stads materialbank, Kaarina Heikkonen
Menu
Karta

Vårärten (Lathyrus vernus) trivs i backlundar och lundartade moskogar. Den växer i Svarta backens lundar samt i Centralparken bland annat i lundarna vid Långforsen.

Den blommar i början av juni. Blommorna är rödaktiga till en början, men blir sedan blå. Plantskolor erbjuder förädlade sorter som lämpar sig för trädgårdar. Vårärten är giftig.

Foto Jussi Helimäki.