citynature.eu

Träjon

En imponerande medicinalväxt

Träjon. Jouko Rikkinen.
Menu
Karta

Träjon är en ormbunksväxt som växer i stenig jord och på berg. Den kräver näring och tål inte för mycket fukt. Den förekommer vanligen i söder och ända upp till Vasa. I folknamn är den ofta bräken eller bara ormbunke.

Träjon är en vanlig prydnadsväxt i trädgårdar. Dess rötter har använts för att bekämpa binnikemask, och som maskmedicin rekommenderade bland annat Elias Lönnroth den. I stora doser är den mycket giftig.

Namnet ormbunke syftar precis på dess användning mot mask.