citynature.eu

Stallört

Mycket hotad och fridlyst

Stallört © Helsingfors stads materialbank, Asta Ekman
Menu
Karta

Stora Räntan är en av de nio platser i Finland där stallörten (Ononis arvensis) växer. Denna sällsynta och mycket hotade växt är fridlyst, och dess växtplats har gjorts till ett naturskyddsområde.

Stallörtens blommor påminner om ärtblommor, men är ljusröda. Arten är vanligare i Estland än i Finland.