citynature.eu

Sälg

Födoväxt för nästan 190 fjärilar

Sälg © Helsingfors stads materialbank, Jan W. Ahlfors
Menu
Karta

Sälgen (Salix caprea), som växer som ett träd eller en stor buske, trivs i lundar och lundartade skogar, vid dikesrenar och på stränder. Sälgen är viktig för naturens mångfald, eftersom många sällsynta insekts-, svamp- och lavarter är beroende av den. Nästan 190 av Finlands fjärilsarter använder den som födoväxt. Sälgens blad användes förr för att behandla feber och huvudvärk.

Kuva Teemu Saloriutta.

Foto Teemu Saloriutta.