citynature.eu

Ryssgubbe

Syns och doftar

Ryssgubbe © Jussi Helimäki
Menu
Karta

Den som rör sig på Stora Räntan, Sveaborg, Skanslandet eller Drumsös befästningsvallar i början av sommaren kan knappast undgå att lägga märke till den stora, klargula ryssgubbens (Bunias orientalis) blomning. Även med ögonen slutna kan man lägga märke till ryssgubbens blomning genom dess kraftiga, lite sötaktiga doft.

En del ryssgubbefrön har kommit till Finland tillsammans med barlast i segelfartyg, men de största mängderna kom från Ryssland under 1800-talet tillsammans med utsäde, brödsäd samt foderhö och -säd till de ryska soldaternas hästar. Detta avspeglas i att växten numera växer nära befästningar från tiden för Krimkriget. Ryssgubbens unga blomknoppar, skott och blad kan ätas på samma sätt som kål.