citynature.eu

Kungsljus

Fröfabrik

Kungsljus. Eero Haapanen.
Menu
Karta

Kungsljus växer helst på öppna, soliga platser såsom klippor, banker och vallar. Till en början bildar den en bladrosett som växer längs marken, med stora, ljusa filtaktiga blad. Som sådan kan den leva i ett år, kanske två, för att samla sina krafter. Efter det bildar den en präktig stjälk som kan bli lika hög som en människa, med en gul krona. I den producerar den upp till 100 000 frön, som sprids i omgivningen. Fröna kan klara sig i jorden i decennier, till och med hundratals år. Om växtplatsen stängs av eller växer ihop, blir fröna kvar i jordskorpan för att vänta på bättre tider. Om jorden störs, ett dike grävs eller fast befästningsarbete utförs kan det ibland öppna upp rum för den att växa igen.

På vissa lämpliga klippor kan kungsljuset växa år efter år. Smedjebacka befästning är en sådan plats.