citynature.eu

Harsyra

Smakar surt

Harsyra © Jan Salonen
Menu
Karta

Harsyran (Oxalis acetosella) är vanlig på marken i lundartade skogar. Dess blad förblir gröna hela vintern. Blommorna är oftast vita, men nära kokskjulet på Uddvarpet Nybondas finns även exemplar som skiftar i rött.

Harsyrans blad och blommor smakar surt på grund av den oxalsyra som de innehåller. Växten är giftig i stora mängder.

Käenkaali

Foto Jussi Helimäki.