citynature.eu

Gulmåra

Gammaldags färgväxt

Foto Kaarina Heikkonen
Menu
Karta

Gulmåra (Galium verum) är en mångårig ängsväxt som trivs på soliga platser. Den kan bli upp till 60 centimeter hög.

I likhet med andra ängsväxter har den en lång rot med massor av förgreningar, med hjälp av vilken den överlever på torra platser, såsom vägrenar, berggrund och sandstränder.

Gulmårans blomning är smal, gul och doftande. Den blommar i juli, augusti och september. På övre delen av stjälken finns fina hår. Bladen är nålformade, blanka på övre sidan och har fina hår på undre sidan.

Gulmåran har varit allmän, men växtplatserna som lämpar sig för den har minskat. Dessutom korsar den sig med den vitblommiga stormåran. Därför hör den i dag till de arter som hotas av utrotning. Korsningar med ljusgula blommor heter Galium pomeranicum. De håller på att bli vanligare och klassas därför som invasiva främmande arter.

Gulmåran är en gammal färgväxt. Med dess blommor färgade man ullen gul. Inom den finska folktraditionen är gulmåran även känd under namnet ”ruumiinheinä” (”likhö”), eftersom man lade gulmåror i kistan under den avlidne.