citynature.eu

Finnglim

En blomma som liknar ett flöte

Finnglim © Teemu Saloriutta
Menu
Karta

På Finska vikens steniga stränder växer finnglim (Silene vulgaris var. litoralis), som är en underart av smällglim. Förutom längs Finlands sydkust finns växten även längs Finska vikens stränder i Estland och Ryssland.

Blomman liknar till förväxling ett flöte.