citynature.eu

Tickor

Ju fler tickor, desto värdefullare skog

Tickor på murknande träd © Jussi Helimäki
Menu
Karta

Tickor är en sorts svampar. Den synliga delen av svampen kallas fruktkropp och den del som är inne i trädet eller i jorden heter mycel.

De flesta tickor lever på dött virke. De talrikaste och mångsidigaste bestånden av tickor finns på platser där det finns mycket dött virke, såsom i naturskogar och på naturskyddsområden. På Borgnäsets naturskyddsområde har man påträffat 56 arter av tickor och 99 arter av skinnsvampar.

Murknande stubbar med tickor är livsviktiga bo- och matplatser för fåglar, små däggdjur och många skalbaggar. Näringsämnena ur det murknande virket återförs till kretsloppet där växtligheten kan använda dem.

Taulakääpä

Fnöskticka på Borgnäset, foto Helsingfors stads materialbank, Sami Kiema.

 

Arinakääpä

Eldticka på Borgnäset, foto Helsingfors stads materialbank, Sami Kiema

 

Verisärmäkääpä Pornaistenniemessä

Tegelticka på Borgnäset, foto Helsingfors stads materialbank, Sami Kiema