citynature.eu

Torikulised

Mida rohkem torikulisi, seda väärtuslikum mets

Torikulised langenud puul © Jussi Helimäki
Menüü
Kaart

Torikulised on seened. Seene nähtavat osa kutsutakse viljakehaks ja puu sees või mullas olevat osa seeneniidistikuks.

Suurim osa torikulistest mädandab surnud puitu. Kõige rikkalikum ja mitmekesisem on torikuliste liigistik kohtades, kus on palju surnud puidumaterjali, näiteks puutumatus metsas ja kaitsealadel. Pornaistenniemi kaitsealalt on leitud 56 torikuliste ja 99 oksanahkise liiki.

Lagunevad pehkinud puud koos torikulistega on elutähtsateks pesa- ja toidupaikadeks lindudele, väikeimetajatele ja paljudele mardikatele. Kõduseened toovad puidumaterjali toitained tagasi ringlusse, et taimestik neid kasutada saaks.

Taulakääpä

Tuletael Pornaistenniemis, Helsingi linna materjalipank, Sami Kiema.

Arinakääpä

Tuletaelik Pornaistenniemis, Helsingi linna materjalipank, Sami Kiema.

Verisärmäkääpä Pornaistenniemessä

Värv-pajukakk Pornaistenniemis, Helsingi linna materjalipank, Sami Kiema.