citynature.eu

Hushumlan

Trädhålornas pollinerande adel

Hushumlan. Mira Lainiola.
Menu
Karta

Humlor

Humlor (av släktet Bombus) är storväxta, oftast håriga bisläktade insekter, som är kända som pollinerare. Om man hoppas på en god bär- eller fruktskörd lönar det sig att välkomna både honungsbin och humlor, som är en naturlig pollinerare, till sina odlingar. I städerna är koloniodlingslotter och koloniträdgårdar humlornas favoritställen.

 

Humlor och andra bin är så effektiva pollinerare tack vare deras hårighet och de särskilda strukturerna, pollenkorgarna, som humlor och många biarter har utvecklat för att samla pollen. Pollenkorgen består av en platt del på bakbenen omringade av hår, i vilka pollen fastnar. Humlorna samlar särskilt pollen för att mata sina larver, men samtidigt transporterar de pollen från blomma till blomma medan de samlar den.

 

Arbetarna tar hand om larverna och överhuvudtaget alla viktiga jobb i samhället efter att de första av dem blivit vuxna.

 

Olikt honungsbin är de övervintrande drottningarna de enda som bor kvar i boet på våren. Arbetarna, de gamla drottningarna och hanarna som främst flyger omkring mot slutet av sommaren dör senast på hösten, medan drottningarna som föddes samma sommar övervintrar.

 

Hanarna sköter inte om avkomman eller boet, utan fokuserar sig på att flyga från blomma till blomma, det vill säga på att äta och föröka sig. Bland humlor kan man alltså säga att alla män faktiskt är riktiga slynglar.

 

Hushumlan

 

Hushumlan (Bombus hypnorum) är lättast att känna igen bland Finlands humlearter. Om du vill lära dig att känna igen åtminstone en humleart, är hushumlan en utmärkt kandidat. Dess mittkropp är rödbrun, dess bakkropp svart i början och mitten och vit i spetsen. Den här ”tricoloren” avskiljer den från alla andra humlearter i södra Finland.

 

Namnet hushumla kan kännas lite överdrivet, men de bor faktiskt bättre än sina artfränder. De gör bo i träd, byggnader eller fågelholkar, medan andra arter nästan uteslutande bygger bo i marken, antingen i skydd av växtlighet eller i en håla.

 

Hushumlan är mycket rättfram i sitt beteende. Arten kan vara relativt ettrig kring sitt bo, och det sägs att den ibland jagar bort fåglar ur holkar när den letar efter en boplats.

 

Olikt andra inhemska humlearter, försöker drottningarna para sig med flera olika hanar.

 

Hushumlan syns ofta i olika kulturmiljöer och även i Helsingfors innerstad. På våren påträffas den särskilt vid videblommorna, på sommaren pollinerar den bl.a. hallon.