citynature.eu

Törnskata och varfågel

Hanen är klädd i rånarmask

Törnskata, foto Eero Haapanen.
Menu
Karta

Törnskatan (Lanius collurio) tycker om heta sommardagar och lever i soliga skogsgläntor eller vid kanten av ängar. Den behöver täta rosenbuskar, enar eller rishögar att häcka i. Från toppen av en stolpe jagar den stora insekter och vid tillfälle även ödlor och grodor.

Törnskatan kommer till Finland först i början av juni och flyttar redan i september. Hanen har en svart rånarmask, blågrå hjässa och rödbrun rygg. Honan och de flygfärdiga ungarna har bruna toner.

Törnskatan är en rovfågel som lever ensam. Den rör sig inte i flock, med undantag av ungarna under sensommaren. Törnskatan är ingen stadsfågel utan häckar på avlägsna platser. Man kan se dem vid fälten i Vik och på ängarna vid befästningarna på Kungsholmen intill Skanslandet.

Varfågeln (Lanius excubitor) är en genuin vinterfågel i Helsingfors. Den häckar i våtmarkerna i norr. Varje vinter mellan oktober och april vistas en individ i Vik. Fågeln är lätt att få syn på där den sitter i ett träd vid ett fält och spanar.

Vintertid äter varfågeln smådäggdjur och fåglar, som den lagrar i grenklykor. De flesta varfåglar flyttar, men några få övervintrar.