citynature.eu

Spillkråka

En hackspett

Spillkråka © Eero Haapanen
Menu
Karta

Spillkråkan (Dryocopus martius) lämnar spår i terrängen i form av sönderhackade trädstammar och rötter, där den har letat efter skalbaggslarver eller hästmyror. Den är vår största hackspett och lämnar också mest spår efter sig i skogen.

Man kan också se dess svarta bohål högt uppe i tallstammar. I en gammal tall kan spillkråkans stora bohål bevaras i årtionden. I Kallviks tallskog häckar såväl knipor som mjukt kuttrande skogsduvor i spillkråkans gamla bohål. Starar häckar i bohål som hackats ut av den större hackspetten, som är mindre än spillkråkan.

Spillkråkan är en väl synlig fågel som stolt ropar krykrykry när den flyger och klee när den landar. Denna stora svarta hackspett har ett rött huvud. Hos hanen är hela hjässan röd, hos honan bara nacken.

Särskilt under hösten och vintern, när de unga hackspettarna flyger omkring, syns och hörs spillkråkan i våra stadsskogar. Antalet häckande spillkråkor i staden är litet, eftersom de flesta skogsområden är för små.

Palokärki

Foto Jussi Helimäki.