citynature.eu

Ringduva och skogsduva

Ringduvan har en vit fläck på halsen

Skogsduva © Eero Haapanen
Menu
Karta

Ringduvan (Columba palumbus) slog sig ner som stadsfågel i Helsingfors på 2000-talet. Detsamma skedde snabbt även i många andra finländska städer. I andra storstäder i Europa har den häckat redan i årtionden.

En stor, orädd duva som promenerar på gräsmattan är ett nytt fenomen i Finland. På landsbygden är duvan en skygg art som hör till våra mest jagade viltfåglar. Ringduvan häckar i täta barrträd och ibland även på verandor.

Även skogsduvan (Columba oenas) häckar i Helsingfors. Den liknar ringduvan men har inga vita fläckar på halsen eller vingarna.  Den är också mindre och flyger snabbare.

Skogsduvan häckar på Fölisön, på Kallviksudden och i synnerhet i Vik. Den häckar i spillkråkans gamla bohålor eller i holkar och hittar sin mat på fält och ängar. Skogsduvan är en skygg fågel som man behöver en kikare för att kunna observera.

Uuuttukyyhky Seurasaaressa, kuva Jussi Helimäki.

Skogsduva på Fölisön, foto Jussi Helimäki.

Spelkyyhky, kuva Helsingin kaupungin aineistopankki, Matti Miinalaienen.

Ringduvan, Helsingfors stads materialbank, foto Matti Miinalainen.