citynature.eu

Korp

Ett ljudligt läte

Korp © Helsingfors stads materialbank, Jan Salonen
Menu
Karta

Korpar (Corvus corax) flyger ofta i par.

Man lägger lättast märke till korpen när den kraxar korp korp eller ronk ronk. På estniska heter fågel faktiskt ronk. I Tallinn kraxar korpen uppe på höga kyrktorn. I Helsingfors finns inga sådana torn, men ett antal korpar häckar på de stora grönområdena.

På alla grönområden kan man se besökande unga korpar. Korpen häckar väldigt tidigt och har ungar redan i april. Vintertid äter korpen olika slags kadaver, och under våren och sommaren söker den upp fågelholmar där den äter ägg och ungar.