citynature.eu

Järpe

En skogsfågel

Järpe © Eero Haapanen
Menu
Karta

Järpen (Tetrastes bonasia) lever i frodiga blandskogar. Den behöver gransnår som skydd samt blåbär, björk och gråal som föda. Järpar lever i par. De bildar par om hösten och rör sig därefter tillsammans. Ungarna rör sig under ledning av honan.

Järpen är en av Finlands mest platstrogna fåglar. Den lever på ett område på ett tiotal hektar. Järpen håller sig alltid i skogen och tar sig inte över havsfjärdar och stora öppna områden.

Dessa skogshönsfåglar lever i Helsingfors skogiga utkanter, såsom i Nordsjö som är sammanbundet med Sibbo storskog. I Sibbo påträffas även tjädern (Tetrao urogallus), som behöver stora, sammanhängande skogsområden. I Helsingfors skärgård lever en mycket liten population av orrar.