citynature.eu

Laanepüü

Metsaelanik

Laanepüü © Eero Haapanen
Menüü
Kaart

Laanepüü (Tetrastes bonasia) on lopsakate segametsade elanik, kes vajab varjupaigaks kuuseihnikut ning toitumiseks mustikametsi, kaskesid ja halle leppi. Laanepüüd elavad paaridena. Nad paarituvad sügisel ja liiguvad koos. Pesakond liigub vaid emaslinnu juhatusel.

Laanepüü on üks Soome paigatruumatest lindudest. Tema elamispiirkond laiub kümnetel hektaritel. Laanepüü püsib alati metsas, ta ei liigu ringi avamere ega lagendike kohal.

Püülasi elab Helsingi metsastes äärtes, näiteks Vuosaaris, kust on ühendus Sipoonkorpi suurte metsadega. Sipoos leidub ka metsiseid (Tetrao urogallus), kes nõuavad suuri ühtlaseid metsi. Helsingi saarestikus elab väga napp tedrepopulatsioon.