citynature.eu

Havstrut

Svart rygg, gråa ben

Havstrut © Eero Haapanen
Menu
Karta

Havstruten (Larus marinus) häckar på holmar i havsbandet, längre bort från fastlandet än andra måsfåglar. Antalet häckande par i Helsingfors är bara några tiotal. På vintern kommer de till hamnarna och torgen för att leta efter föda, och då är alla måsfåglar med svart rygg havstrutar.

Havstruten är könsmogen först vid tre eller fyra års ålder. Unga havstrutar som ännu inte börjat häcka vistas här och där i de inre vikarna. Havstruten är en rovfågel som äter ejder- och andra vattenfågelungar. Den äter också alla sorters avfall på soptippar. Den följer också efter jagande storskrakar och fiskare i hopp om att kunna stjäla deras fångst. Ett havstrutpar har häckat på Stora Räntans yttersta spets.