citynature.eu

Merilokki

Musta selkä, harmaat jalat

Mustaselkäinen merilokki, kuva Eero Haapanen.
Menu
Map

Merilokit (Larus marinus) pesivät merivyöhykkeen luodoilla, kauempana mannerrannoista kuin muut lokit. Merilokkeja pesii Helsingissä vain muutamia kymmeniä pareja. Talvella niitä tulee näkyville satamiin ja toreille ravinnonhakuun, ja silloin kaikki tummaselkäiset lokit ovat merilokkeja.

Merilokki on sukukypsä vasta kolme- tai neljävuotiaana. Nuoria pesimättömiä merilokkeja oleilee siellä täällä sisälahdilla. Merilokki on petolintu, joka saalistaa haahkan ja muiden vesilintujen poikasia, ja syö kaikenlaista jätettä kaatopaikoilla. Se seuraa kalastavia isokoskeloita ja kalamiehiä saaliin sieppaamisen toivossa. Harakan saaren uloimmassa kärjessä on pesinyt merilokkipari.