citynature.eu

Citronärla och gulärla

Den gula gulärlan och den ännu gulare citronärlan

Citronärla, foto Jussi Helimäki
Menu
Karta

Gammelstadsfjärdens mest sällsynta häckande fågel är citronärlan (Motacilla citreola) (bilden). Denna fågelvåtmark är citronärlans enda permanenta häckningsplats i Finland. Citronärlan är en östlig art som långsamt håller på att sprida sig västerut. Den liknar gulärlan (Motacilla flava), som häckar på ängar och vid våtmarker och som även den finns vid Gammelstadsfjärden.

Hanarna av citronärlan och gulärlan kan skiljas åt genom färgen på huvudet – citronärlan har förutom gul mage även gult huvud. För fågelskådare i Gammelstadsfjärden är citronärlans ankomst vid tiden kring första maj en högtidsdag. År 2016 häckade citronärlan alldeles intill spången. Tidigare har den häckat i kohagarna på Fårholmen.