citynature.eu

Blåmesen

Liten men mastig

Foto Eero Haapanen
Menu
Karta

Blåmesens (Cyanistes caeruleus) kännspaka blå hjässa skymtar på fågelbordet, och tack vare den skiljer den sig från andra mesar. Som namnet säger återfinns den blå färgen på olika ställen i fjäderdräkten, men särskilt klar är den på hjässan.

Blåmesen föredrar skogar med i huvudsak lövträd, men trivs i många olika slags miljöer, till exempel i städer, trädgårdar och på landsbygden. Som häckningsplats behöver blåmesen en hålighet. För detta lämpar sig håligheter urgröpta av hackspettar, och de är även artens vanligaste häckningsplatser i Finland. Förutom i hackspettshål häckar arten gärna även i fågelholkar med passligt små öppningar, och ibland duger även olika konstruktioner som människan har byggt, såsom håligheter i lyktstolpar.

Blåmesen har under de senaste decennierna ökat kraftigt i antal i Finland. Arten, som tidigare endast förekom i södra Finland, häckar i dag ända upp i Lappland. Blåmesen har gynnats av att vinterutfodringen av fåglar har blivit mer populär, att stora mängder fågelholkar spikas upp, och av den globala uppvärmningen.

På Kalvholmen kan blåmesen ses slinka in i håligheter i Kommendanthusets tegelväggar.