citynature.eu

Stora Räntan

Äkta skärgårdskänsla

På naturutflykt på Stora Räntan © Jussi Helimäki

”På Stora Räntan kan människor i alla åldrar komma till insikt om värdet av naturens mångfald, då de får studera de livliga fåglarna och blicka ut över det andlöst vackra havet.”

Kaisa Pajanen, teamchef, Helsingfors stads miljötjänster, Stora Räntans naturcentrum

På Stora Räntan finns en naturstig och en stig med geologiskt tema. Till rutten hör texter som kan läsas på mobilkartan. Man kan gå stigarna i den ordning man vill eller bara delvis.

Stora Räntans naturstig

Rutten på en knapp kilometer är markerad med ljusrött på mobilkartan. Naturstigen går delvis över klippor, som på en del ställen kan vara hala och svårframkomliga. Längs naturstigen finns en damm som man går över på smala spångar som blir hala vid regn. För den som vill är det dock möjligt att ta en annan väg. Den som ska gå stigen bör ha lämpliga skor och vara uppmärksam. Under fåglarnas häckningstid bör man akta sig för aggressiva fågelmammor.

Valkoposkihanhi, kuva Helsingin kaupungin aineistopankki Marianne Saviaho.

Foto Marianne Saviaho.

 

Stora Räntans geologiska stig

Rutten på en knapp kilometer är markerad med ljusblått på mobilkartan. Geostigen är öppen endast utanför fåglarnas häckningstid, det vill säga från och med 15.8. Rutten går nästan i sin helhet över farligt hala klippor och är inte alls utmärkt i terrängen. Var noggrann i valet av skor. Var och en rör sig längs stigen på egen risk.

Tuffiittia, kuva Antti Salla.

Foto Antti Salla.

 

Menu
Karta