citynature.eu

Stora Räntan

Äkta skärgårdskänsla

Stora Räntan på 1950-talet © Helsingfors stadmuseum, Constantin Grünberg
De gamla skyddade byggnaderna berättar om öns historia. De äldsta byggnaderna är från den ryska tiden, och en del är från tiden då den finska armén huserade här.

Under den ryska tiden på 1800-talet byggdes kanonbatterier och kasematter på Stora Räntan. Kasematterna var förråd där ammunition och krutsäckar förvarades i olika staplar. Batterierna och kasematterna är välbevarade.

Av byggnaderna från den ryska tiden har en iskällare samt tre träbyggnader – ett officershus, en kasern och en telegrafbyggnad – bevarats. De första krigshandlingarna på Stora Räntan skedde under slutet av finska kriget 1808, när ryssarna bombarderade Sveaborg från ön.

Den största byggnaden på ön är försvarsmaktens kemiska testanläggning, som planerades av Oiva Kallio och blev klar år 1929. Laboratorieverksamheten upphörde år 1988, och byggnaden gjordes om till ett konstnärshus när ön övergick i Helsingfors stads ägo. Konstnärshuset har numera arbetsutrymmen för omkring 30 konstnärer.

 

Matonpesijät Kaivopuiston rannassa, taustalla näkyy harakan saari.

Mattvätterskor vid Brunnsparkens strand, i bakgrunden Stora Räntan, 1910. Foto Helsingfors stadsmuseum, Ivan Timiriasew.

Menu
Karta